top of page

Het Laatste Oordeel

2021| Oost-Indische inkt op papier | 42 x 59,4 cm 
Scroll naar onderen voor de uitleg bij dit werk

In deze tekening is het Laatste Oordeel te zien, maar ditmaal zijn het de dieren die de mensen beoordelen op de manier waarop zij in hun leven met dieren en het milieu zijn omgegaan. Christus is weergegeven als het Lam Gods. Hij wordt omringd door zijn twaalf apostelen, die allen ook als dieren zijn weergegeven.

Links staat Paulus met zijn vaste attribuut het zwaard, hier verbeeld als een stier, daar een stier een krachtig beest is. Zijn taak is het bewaken van de hellepoorten, opdat er niemand ontsnapt. Rechts staat Petrus met de sleutel van de hemelpoorten, zijn vaste attribuut. Hij is weergegeven als hond omdat de hond wordt gezien als een trouw dier, net zoals Petrus Jezus' trouwste volger was.

Op de rol die de kat vasthoudt, is te lezen 'Suavis dominus universis et miserationes ejus super omnia opera ejus', wat zich vertaalt naar 'De Heer ontfermt zich over alles, en zijn tedere barmhartigheid spreidt zich uit over al zijn werken'.

Aartsengel Michael treedt op als zielenweger: zij die een lege ziel hebben, wegen minder zwaar en worden verdoemd tot de hel. Zij die zwaar wegen, hebben deugdzame, spirituele bagage en mogen toetreden tot de hemel.

bottom of page